Lichaam & Karakter

Vaardig zijn in het begrijpen van karakterstructuren betekent, zicht hebben op iemands levensgeschiedenis, voordat deze een woord heeft gezegd. Want als je vaardig bent in de karakterstructuren, en je kijkt goed naar een lichaam, dan ken je onmiddelijk iemands levensgeschiedenis. Dit is mogelijk omdat bepaalde karakterstructuren zich uitdrukken in bepaalde lichaamsstructuren, wat betreft bouw, motoriek en expressie. Daarom kan psychotherapie nooit alleen op verbaal niveau zijn, maar moet ook het lichaam daarin worden betrokken. Want in het contact met het lichaam kun je in contact komen met iemands geschiedenis en de daarmee verbonden huidige gedragspatronen. Integratie van lichaam en geest kunnen je helpen tot een geheel van bewustzijn en aanvaarding komen. De weg daar naar toe is dat je je eigen persoonlijke geschiedenis begrijpt en bereid bent bijvoorbeeld de ervaring van het vroegere gemis en/of tekort opnieuw te voelen. Hierdoor kan een toenmalige bedreigende ervaring opnieuw worden geevalueerd en als iets aanvaardbaars worden gezien. Het is dus niet meer reeel om nu nog langer defensief te zijn. Om je bijvoorbeeld voortdurend te verweren tegen angst voor verlating. Dit is niet meer nodig omdat je als volwassene andere hulpbronnen kunt ontdekken, zowel binnen als buiten jezelf. Deze kunnen je helpen je verkrampte lichaamshouding los te laten en de angst die daarmee samenhangt te laten varen.