Karakterpantsering

De vijf karakterstructuren is een Bio-energetische benaderingswijze die gebaseerd is op de karakterologie van Wilhelm Reich. Hij borduurde verder op de typologie van Freud. Deze ontwikkelde een typologie die bestond uit een aantal ziektebeelden uit de leer van de Psycho-analyse. Reich toonde aan dat een karakter niet alleen psychisch is, maar ook van lichamelijke aard. Het is echter Alexander Lowen die deze karakterologie verder uitgebouwd en verstaanbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Hij ging uit van het begrip Bio-energie, wat hetzelfde is als levensenenergie of levenskracht. Deze levensenergie zorgt voor harmonie en welzijn, als zij tenminste vrijelijk door het lichaam stroomt. Maar bevriest als een opgroeiend kind zich tegen een onsymphatieke omgeving , of tegen eigen onwelkome emoties en/of gevoelens moet beschermen. Een kind kan bijvoorbeeld gestraft worden omdat het zijn woede uit. Hierdoor kan het zijn gevoel letterlijk gaan onderdrukken of er onder houden, door zijn spieren aan te spannen. Tenslotte wordt dit onderdrukkingsproces een deel van de lichaamsstructuur. Dit wordt ook wel spierpantsering genoemd. Hierdoor voelt het kind ook zijn woede niet meer. Dit laatste noemt men karakterpantsering. Deze karakterpantsering is te zien aan chronische spiervormingen en spanningen in het lichaam. Met Lichaamsgerichte therapie kunnen oude, onderdrukte emoties en gevoelens die bevroren zijn in de karakterpantsering, ontdooien en terug keren in het bewustzijn