Ten geleide

Voordat de lezer zich in de karakterstructuren gaat verdiepen even nog een paar opmerkingen. Op deze website worden vijf karakterstructuren beschreven. Uit de praktijk blijkt dat geen enkel mens beantwoordt aan één bepaalde karakterstructuur. De ervaring leert eerder dat er sprake is van een mengeling van vijf karakterstructuren. Bij het lezen kan ook de indruk gewekt worden dat een karakterstructuur alleen noodzakelijk is om te overleven. Maar het is ook een uitdrukkingsvorm waarmee iemand zich in het leven manifesteert. Om met de karakterstructuren te leven, door ze op een creatieve manier te gebruiken, heb ik een indeling gemaakt waarin bij iedere karakterstructuur de natuurlijke kernfunctie bovenaan staat. Ook beschrijf ik bij iedere structuur wat zijn het beschikbaar vermogen is (het potentieel). Let niet op de afschuwelijke benamingen van deze karakterstructuren, ze zijn absoluut niet bedoeld voor mensen met psychische aandoeningen, maar voor mensen die met zelfontwikkeling bezig zijn. Hoewel ze tegenwoordig veel gebruikt worden bij zelfontwikkelings-processen moet je toch uitkijken. Iemand aanduiden met bijvoorbeeld 'psychopaat' kan als een veroordeling of een bevestiging worden beschouwd. Waardoor het gevaar ontstaat dat iemand het kan gaan voelen als iets definitiefs, waardoor de mogelijkheid tot zelfontwikkeling juist afneemt. Bovendien leggen deze karaktertypen vooral de nadruk op wat ' vastzit', niet op wat 'stroomt'. Door deze eenzijdige benadering kan iemand weer terugvallen in zijn ' vastzitten' . Daarom zal ik in mijn verhaal zoveel mogelijk deze lelijke benamingen vermijden en steeds beginnen met hoe het is als iemands leven stroomt en daarna pas wanneer en hoe iemand zijn levensstroom af gaat snijden. En natuurlijk ook wat iemand moet doen om zijn leven weer te laten stromen