Psychische kenmerken

Vermijding van intieme en gevoelige relaties--- Afwezig zijn, fantaseren, dagdromen--- Zeggen wat je denkt, niet wat je voelt--- Splitsing tussen denken en voelen--- Geen zelfgevoel, zwak ego--- Vaak niet zichtbaar of grijpbaar [kameleon]--- Neiging tot intellectualiseren--- Geregeerd worden door je verstand--- In de kern angstig en onrustig zijn--- Onvoldoende stabiliteit--- Geringe verhouding tot de werkelijkheid--- Overdreven geldingsdrang--- Angst voor gezichtsverlies--- Onecht en doen alsof gedrag--- Alles in de hand proberen te houden