Je geschiedenis

Het is over het algemeen bekend dat bij iedere karakterstructuur de desbetreffende persoon zijn wil gebruikt om zich te verzetten tegen de stroom van het leven in. Dit om alles te houden zoals het is. Het in stand houden van deze verdedigende houding is een typische psychopathische instelling. Daarom kan de psychopatische karakterstructuur soms ook in een vroegere levensfase ontstaan als een laag over een andere karakterstructuur heen. Maar over het algemeen ontstaat deze structuur in de pubertijd, zoals ook bij jouw geschiedenis. Want in jouw vroege pubertijd toen je jezelf wilde worden, hebben je ouders je gedwongen of verleid hun wil te doen. Je krijgt steeds een dubbele boodschap. "Als je dit doet of niet doet, krijg je dát" Bij voorbeeld: "Als je je bord leeg eet dan krijg je een ijsje" . Je ervaart dan liefde, maar ook macht en manipulatie . Vooral als je braaf je bord leeg eet, maar niet het beloofde ijsje krijgt. Door dit machtspelletje van de ouders verlies je het vertrouwen. Omdat de steun van je ouders ontbreekt moet je te vroeg verantwoording dragen, terwijl je daar lang nog niet aan toe bent. Hierdoor heb je nooit de mogelijkheid gehad een kleine jongen of meisje te zijn. Je hebt je nooit zwak mogen tonen of je mogen laten gaan. Door dit alles worden je afhankelijkheidsgevoelens afgebroken en ondermijnd.