Wat voor structuur ben je?

Je bent als mens op zichzelf uniek. Geen lichaam is gelijk aan die van jou. Ook jouw levensverhaal is niet te vergelijken. Daarom kun je jezelf niet indelen en beoordelen in een bepaald type. Niemand heeft één karakterstructuur. Hoewel bij de beschrijving van een karakterstructuur wel is uitgegaan van een onvermengd type, is een structuur meestal een mengeling van vijf karakterstructuren. Je zult dan ook in iedere karakterstructuur wel iets van jezelf herkennen. Daarom is het misschien beter te spreken van een structuur van het orale, rigide, etc. karaktertype. Overigens is een karakterstructuur altijd een momentopname. Daarom is het goed als je de beschrijving van de karakterstructuren leest dit op de eerste plaats toe te passen op je huidige situatie. Daarna kun je proberen inzicht te krijgen in de algemene situatie. Je passeert alle levensfasen waarin de karakterstructuren ontstaan. En in elke fase heb je bepaalde behoeften van jezelf ontkent en buitengesloten. In de ene fase misschien meer dan in de andere. Dat maakt dat de bijdrage van structuren aan een bepaald karaktertype nogal kan verschillen. Onderstaand schema en grafiek geeft daar een voorbeeld van.

                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 
             Schizoide
                  Oraal 
     Masochistisch
                Rigide
   Psychopathisch
                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 
Grootte van bijdrage