Rigide Karakterstructuur (Gevoelsproblematiek)

Als je leeft vanuit je gevoel dan ben je nauwkeurig afgestemd op jezelf en de ander. Het is een mee bewegen en mee resoneren met je eigenheid. Het is niet “jezelf laten gaan” of “jezelf ter beschikking stellen” in het belang van de ander. Want dat is je aanpassen en denken je dat je voelt. Het is ook niet je hart luchten en alles zeggen wat je vind Dat is je emotioneel uitdrukken. Het is niet alleen een openstaan voor de ander en ook niet je eigen impulsen volgen. Het is een vrij en op eigen wijze jezelf geven aan wie je wilt. Leven vanuit je gevoel is een zorgvuldig afstemmen. Zoals het stemmen van de toetsen van een piano met eerbied voor iedere toon en iedere klank. Dan zijn er geen grenzen en geen hindernissen in het contact met de ander maar een onderlinge openheid. Waarbij het identieke van jou en de ander elkaar kunnen vinden. Wanneer je leeft vanuit je gevoel wordt de wereld, jouw wereld. Als je van daaruit leeft kun je een diepe vreugde in jezelf voelen. Door je af te stemmen op die vreugde kun je een dankbaarheid voor het leven voelen . Als je je vervolgens afstemt op die dankbaarheid dan kun je een spontane ontroering voelen. Dit omdat je contact maakt met je eigenheid. Alleen door te voelen vallen grenzen weg en is er een optimaal contact mogelijk. Hierdoor is de ander geen tegenstander meer, maar een opening naar jezelf. In die opening krijgt het gevoel de ruimte om zich te ontwikkelen. Dit is leven vanuit je gevoel