Je beschikbaar vermogen

Er leeft bij jou op een dieper niveau een onbestemd gevoel, alsof je een geheim kent wat je al lang geleden bent kwijtgeraakt. Maar er is een beweging in je gaande. Dit is dikwijls het ongrijpbare begin van een opkomende herinnering. Maar wanneer je met al je aandacht bij dat begin kunt blijven, ontdek je misschien de zoekgeraakte sleutel van datgene dat je in je geheugen bewaart. Wellicht kom je dan bij je eigen onderstroom, je eigen vaarwater. Teruggaan naar die herinnering betekent dit de bedding volgen tot het punt waar de stroom werd onderbroken. Dat punt brengt je weer bij de beleving van wat je eigenlijk heel graag zou willen , maar tegelijkertijd ook heel bang voor bent. Maar voor wat zal je nu nog zo bang zijn? Wat moet je nu nog vasthouden? Waaraan moet je je nu nog hechten?. Want het decor van het leven verandert immers toch voortdurend. Misschien ben je wel bang voor het feit dat er méér leven in je zit dan je ooit hebt gedacht.? Of dat je heel wat beter bent dan je nu denkt? Misschien wel omdat je spontaner, gelukkiger en sterker kunt zijn dan je jezelf op dit moment toestaat. Of dat je veel wijzer vriendelijker, verzorgender en gevoeliger bent dan je nu kunt toelaten. Je kunt de wereld rijker en vollediger ervaren dan je nu doet. Je hebt het in je om liefdevoller, levenslustiger en blijer te zijn. Als je maar je natuurlijke stroom volgt zonder in te grijpen, zonder je in te houden. Wanneer je dit kunt is er overgave en een diep vertrouwen.