Je beschikbaar vermogen

Je leven kan een film zijn waarin jij de hoofdrol speelt. Je kunt je eigen je eigen film maken, je eigen leven. Een leven waarin jij de regisseur bent. Een regisseur die de vaardigheid heeft alles tot uitdrukking te brengen wat hij precies wilt .Je hebt het talent om de creatieve schepper van je eigen leven te zijn. Maar het vraagt een juist gebruik van het lichaam dat je ter beschikking staat.Je beschikt over een krachtig lichaam met handen, armen en schouders, waarmee je kunt grijpen, beetpakken, naar je toe halen, van je afduwen, afhouden, richting geven en bijsturen. Hiermee kun jezelf je leven in eigen handen nemen. Maar ondanks dat je het zelf waarschijnlijk niet eens weet, zijn er in jou nog andere talenten aanwezig. Hiermee zul je je leven juist uit handen moeten geven. Maar je hebt voldoende lef omdat dit voor jou onbekende terrein binnen te gaan. Je moet er alleen niet met je verstand tussen gaan zitten. Want er is helemaal geen lichamelijke of mentale inspanning voor nodig, alleen overgave. In die overgave ben je volkomen vrij.. Je kunt er datgene vinden waar je altijd naar hebt gezocht. Je kunt ontdekken dat je zoveel vertrouwen krijgt dat je het vanuit jezelf ook aan anderen kunt geven. Maar je kunt anderen niet eerder helpen, als je zelf ook om hulp kunt vragen.Wanneer je bereid bent naar je innerlijke stem te luisteren weet je in iedere situatie de juiste woorden te vinden. Als je je handen vrij kunt laten om hun eigen werk te doen kun je je eigen wereld scheppen.